آیت الله قاضی طباطبایی اولین شهید محراب انقلاب - کاف نیوز