آمار و سرانه فضای سبز تبریز غیر واقعی است/ تبریز کم‌ترین فضای سبز کلان‌شهرها را دارد - کاف نیوز