آمادگی استان برای میزبانی شایسته از تور بین المللی دوچرخه سواری - کاف نیوز