آل‌هاشم: اتحاد نیروهای مسلح باعث آزادسازی سوسنگرد شد - کاف نیوز