آغاز به کار کنگره بین المللی "عاشیقلار؛ همنوای پیامبر مهربانی" در تبریز - کاف نیوز