آذربایجان شرقی ظرفیت تولید خودروهای روز دنیا را دارد - کاف نیوز