آذربایجان شرقی در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی رتبه نخست را کسب کرد - کاف نیوز