آذربایجانی‌‌ها شعور و بصیرت‌‌شان را در برابر توطئه‌‌ها به نمایش گذاشتند/ از مردم می‌‌خواهم همچنان هوشیار باشند/ دشمنان با تشویق افراد به ایجاد اغتشاش می‌‌خواهند آرامش ملت را برهم بزنند - کاف نیوز