آخرین وضعیت شیوع کرونا در آذربایجان شرقی - کاف نیوز