آخرین وضعیت تولید، تأمین و توزیع اقلام اساسی در استان بررسی شد - کاف نیوز