آتش سوزی کشتارگاه مرغ در تبریز اطفاء شد - کاف نیوز