آتش سوزی مغازه تولیدی کفش در تبریز، ۴ مصدوم برجای گذاشت - کاف نیوز