آتش سوزی در بازار تبریز 2 کشته بر جا گذاشت - کاف نیوز